KALİTE ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda LEVINSON markasının kalite ve güven kelimeleri ile özdeşleşmesi için gereken çalışmaları yaparak sektörümüzün lideri olmayı amaç edinmiş bulunmaktayız.

Bu amaç doğrultusunda ;

  • Tüm Çalışanların yönetim sistemlerine katılımını sağlayarak sürekli gelişim felsefesini amaç edinmeyi ve bu doğrultuda kuruluş hedeflerini belirlemeyi,
  • Üretim süreçlerinde kullanılan ve bu kaliteyi sağlayacak olan teknolojiyi elde etmeyi,
  • Müşteri Memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
  • Sürekli gelişim felsefesini çalışanlara ve tüm birimlere yaymayı,
  • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
  • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
  • Çevre Kanunu uymayı kendimize amaç edinerek,
  • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltarak gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı taahhüt ederiz.